Arkiverede Nyheder

Høringssvar om parkeringspladser
21/11/2021 13:20 | Poul Jensen
Nedenfor kan du se de indkomne høringssvar i forbindelse med høringen om parkeringspladser. Endvider...
Udskiftning af klatremiljø, Søndermarksvej
27/06/2021 12:02 | Poul Jensen
I 2021 udskiftes det store klatremiljø og et lille vippedyr på den store legeplads i Søndermarksvej-...
Generalforsamling 2021
23/05/2021 12:10 | Poul Jensen
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 1. juni 2021, kl. 19.00 i Søndermarksskolens kantine....
Notat om plantebede
16/05/2021 17:33 | Poul Jensen
Notat om parkeringspladser
07/03/2021 16:45 | Poul Jensen
Høringssvar om parkering og katte
03/07/2020 13:20 | Poul Jensen
Nedenfor kan du se de indkomne høringssvar i forbindelse med høringen om parkering og katte.   Besty...
SK Forsyning
10/06/2020 19:35 | Poul Jensen
Den 29. maj 2020 blev der afholdt møde mellem forsyningen og grundejerforeningens bestyrelse.   Fors...
Katte
20/05/2020 20:41 | Poul Jensen
Bestyrelsen har kontaktet Kattens Værn for at høre, om Kattens Værn har et par gode råd vedrørende u...
SK Forsyning og kloakforhold
25/04/2020 12:38 | Poul Jensen
SK Forsyning har bedt om snarest muligt at få et møde med grundejerforeningens bestyrelse, hvilket v...
SK Forsyning og kloakforhold
21/04/2020 12:26 | Poul Jensen
Som opfølgning på et informationsbrev fra forsyningen til mig som privat grundejer, har bestyrelsen ...
SK Forsyning og kloakstik
18/04/2020 11:01 | Poul Jensen
Som opfølgning på SK Forsynings sms-orienteringsmeddelelse til beboere i Skovsøparken om ekstraopkræ...
SK Forsyning og kloakstik
02/04/2020 17:55 | Poul Jensen
SK Forsyning har i dag udsendt sms - orienteringsmeddelelse til beboere i Skovsøparken - om ekstraop...
Generalforsamling 2020
09/03/2020 17:34 | Poul Jensen
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes tirsdag den 28. april 2020, kl...
Generalforsamling 2019, referat
04/05/2019 14:01 | Poul Jensen
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2019 i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu se på...
Generalforsamling 2019, dagsorden m.m.
19/04/2019 10:47 | Poul Jensen
Dagsorden m.m. til den ordinære generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu ...
Generalforsamling 2019
23/02/2019 09:01 | Poul Jensen
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes mandag den 29. april 2019, kl....
Asfalt i Eventyrkvarteret
20/08/2018 16:47 | Poul Jensen
Pankas udlægger nyt slidlag på vejene i Eventyrkvarteret - Elverhøjvej, Rødhættevej, Snedronningvej,...
Generalforsamling 2018, referat
16/06/2018 13:04 | Poul Jensen
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2018 i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu se på...
Generalforsamling 2018, dagsorden m.m.
13/04/2018 11:08 | Poul Jensen
Dagsorden m.m. til den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu se på...
Generalforsamling 2018
05/03/2018 19:54 | Poul Jensen
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes tirsdag den 24. april 2018, kl...
Forbedring af regnvandsafledning ved Søndermarksvej 76-84
29/10/2017 10:51 | Poul Jensen
Som aktuel opfølgning på de senere måneders megen nedbør kan jeg oplyse, at den kommende tid gennemf...
Generalforsamling 2017, referat
01/06/2017 19:05 | Poul Jensen
Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu se på foreni...
Generalforsamling 2017, dagsorden
18/04/2017 18:38 | Poul Jensen
Dagsorden m.m. til den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken kan du nu se på...
Generalforsamling 2017
05/03/2017 17:45 | Poul Jensen
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes tirsdag den 25.april 2017, kl....
Slidlagsarbejde udskudt til 2017
23/10/2016 12:39 | Poul Jensen
Det planlagte slidlagsarbejde på det nordlige stisystem må desværre udskydes til 2017, da vejret er ...
Asfaltarbejde på stier
09/10/2016 20:12 | Poul Jensen
I formodentlig uge 43 foretages der asfaltarbejde på det nordlige stisystem i grundejerforeningen. S...
Nyplantning af bed ved varmecentralen
03/09/2016 14:05 | Poul Jensen
I efteråret 2016 foretages nyplantning af bedet ved varmecentralen, jf. bemærkningerne til budget 20...
Algefjernerdag
05/06/2016 22:14 | Poul Jensen
Arbejdsgruppe Skovsøparken holder algefjernerdag søndag den 12. juni 2016.
Referat fra generalforsamling
05/06/2016 21:15 | Poul Jensen
Nu kan referat fra henholdsvis den ordinære generalforsamling den 26. april 2016 og fra den ekstraor...
Skovsøparken på Facebook
06/05/2016 15:24 | Michael Hansen
Grundejerforeningen har oprettet en Facebook Gruppe. Gruppen er lukket for beboere af foreningen....
Sneflokke og nytårsskyts - Godt Nytår
26/01/2016 09:52 | CMS Admin
Snerydning og glatførebekæmpelse  Sneflokke kommer vrimlende i det nye år, hvorfor der skal v...
Skorstensnedrivningen afsluttes først den 19. november 2015
18/11/2015 09:48 | CMS Admin
Arbejdet med at fjerne skorstenene trækker ud og forventes først færdigt i morgen.  Kranfirmae...
Skorstenene nedrives den 18. november 2015
16/11/2015 11:18 | CMS Admin
Skorstenene ved varmecentralen nedrives onsdag den 18. november 2015. I den forbindelse skal entr...

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk