Fra- og tilflytning


Ved salg og køb af rækkehus i Grundejerforeningen Skovsøparken skal du huske:

Aflæsning af målere

Aflæsning af elmåler skal meddeles din elleverandør. 

Aflæsning af vand- og varmemåler skal meddeles SK Forsyning

Meddelelse af ejerskifte

Ejerskiftet skal meddeles Grundejerforeningen Skovsøparken, kasserer Maja Kristensen, tlf. 43 43 96 12 eller via e-mail mars@filama.dk. 

Sælger

Sælger betaler grundejerforeningskontingent til Grundejerforeningen Skovsøparken til den første i måneden, hvor ejendommen overtages af ny ejer.

Til sikkerhed for alle udeståender til grundejerforeningen er der tinglyst pantstiftende deklaration på kr. 7.000,00.

Køber

Køber betaler grundejerforeningskontingent til Grundejerforeningen Skovsøparken fra den første i måneden efter overtagelse af ejendommen enten på et udleveret F1 kort eller overførsel til grundejerforeningens bankkonto (oplyses af kassereren) indtil det er muligt at tilmelde sig Nets (PBS).

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk