Nyplantning af bed ved varmecentralen
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 9/3/2016 2:05:07 PM
Category: General
     

I efteråret 2016 foretages nyplantning af bedet ved varmecentralen, jf. bemærkningerne til budget 2016.

Eksisterende beplantning fældes og bortkøres, og der nyplantes med træer og buske i henhold til vedhæftede planteplan.

Området afspærres for færdsel, mens arealet ryddes.

Som altid når vi rydder og nyplanter bede, synes området meget åbent de første år, men om nogle år skulle der gerne fremstå et bed kønnere end i dag. 

Hvis I har bemærkninger hertil, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
formand


Attachments

 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk