Generalforsamling 2018
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 3/5/2018 7:54:39 PM
Category: General
     

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes tirsdag den 24. april 2018, kl. 19.00 i Søndermarksskolens kantine.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde inden den 20. marts for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. Forslagene bedes enten sendt til bestyrelsen via e-mail bestyrelsen@skovsoeparken.dk eller afleveret til formand Poul Jensen, Søndermarksvej 190.

 

Med venlig hilsen

Poul Jensen
formand
 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk