Asfalt i Eventyrkvarteret
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 8/20/2018 4:47:37 PM
Category: General
     

Pankas udlægger nyt slidlag på vejene i Eventyrkvarteret - Elverhøjvej, Rødhættevej, Snedronningvej, Tommelisevej og Tornerosevej - den 21.-23. august 2018.

 

Arbejdet opstartes tirsdag den 21. august 2018 med udskiftning af grundejerforeningens brønde, fræsning af asfalt m.m. Dette  arbejde vil foregå på alle de omfattede veje.

 

Tirsdag den 21. august 2018 om eftermiddagen forventes udlagt slidlag på Tommelisevej.

 

Onsdag den 22. august 2018 bliver der udlagt slidlag på Elverhøjvej og Tornerosevej - og på Tommelisevej, hvis dette ikke er sket den 21. august 2018.

 

 Torsdag den 23. august 2018 udlægges slidlag på Rødhættevej og Snedronningvej.

 

Grundejere på de berørte veje anmodes om ud for deres matrikel at fjerne ukrudt, feje ved hække, hegn m.m., så der ikke ligger jord, sand, grus, sten, blade, mos m.m., og bortklippe blade og grene, som hænger ud over asfalten.

 

Når der asfalteres, vil det ikke være muligt at køre til og fra de berørte ejendomme. Berørte grundejere og beboere, der har behov for at bruge bilen på dagen, hvor der asfalteres på vejen, må derfor aftenen forinden finde andre steder at parkere - enten på parkeringspladserne i Eventyrkvarteret langs Askepotvej, Eventyrvej eller Prinsessevej - eller andre steder end i Eventyrkvarteret. Pankas påbegynder arbejdet hver morgen kl. 7.00.

 

Når asfalteringen er afsluttet, dvs. når der er udlagt sand på den nye asfalt, må der køres på den nye asfalt. Den nye asfalt er blød. Vridmærker efter kørsel med biler kan ikke undgås, men berørte grundejere og beboere anmodes om ikke blot at holde stille og dreje på rattet. Sæt i gang og forsøg at lave nogle bløde sving.

 

Kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Poul Jensen

formand 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk