Generalforsamling 2020
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 3/9/2020 5:34:08 PM
Category: General
     
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovsøparken afholdes tirsdag den 28. april 2020, kl. 19.00 i Søndermarksskolens kantine.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden den 20. marts 2020. Forslagene bedes enten sendt til bestyrelsen via e-mail bestyrelsen@skovsoeparken.dk eller afleveret til formand Poul Jensen, Søndermarksvej 190.
 

Med venlig hilsen

Poul Jensen
formand


 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk