SK Forsyning og kloakforhold
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 4/21/2020 12:26:50 PM
Category: General
     

Som opfølgning på et informationsbrev fra forsyningen til mig som privat grundejer, har bestyrelsen på ny rettet henvendelse til forsyningen.

 

I informationsbrevet anfører forsyningen, at SK Spildevand har accepteret, at kloakledningerne beliggende i Skovsøparken fremadrettet ejes af SK Spildevand. Dette er ikke korrekt. Kloakledningerne har altid været offentlige, hvilket kommunen bl.a. informerede om i 2003, jf. brev fra kommunen om kloakledninger.

 

Håber snart at høre fra forsyningen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Poul Jensen

formandAttachments

 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk