Gadelys
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 2/22/2024 7:34:50 PM
Category: General
     

Envafors/SK Gadelys har med mail af 16. februar 2024 opsagt vores servicekontrakt på gadelys.

 

Servicekontrakten opsiges til udgangen af august 2024, og gadelys bliver slukket den 2. september 2024.

 

Hvis vi fortsat ønsker gadelys, skal vi etablere et nyt gadelysanlæg adskilt fra det offentlige gadelysanlæg.

 

Vores gadelysanlæg er tilsluttet det offentlige gadelysanlæg 12 forskellige steder, jf. oversigtskort. Derfor er det ikke nogen let, hurtig og billig sag at ombygge anlægget, så det bliver sammenhængende og direkte kan tilsluttes elnettet, f.eks. på varmecentralen. Det kræver bl.a., at vi graver helt nye kabler ned, så alle gadelysmaster bliver forbundet i et samlet net.

 

Envafors/SK Gadelys har opsagt alle deres servicekontrakter, jf. pressemeddelelse. Baggrunden er, at SK Gadelys skal ophøre med at sælge el til 3. part.

 

Bestyrelsen vil kontakte Envafors/SK Gadelys for at få uddybet opsigelsen, herunder det juridiske grundlag.

 

Nærmere følger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Poul Jensen

formandAttachments

 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk