Medlemmerne af Grundejerforeningen Skovsøparken er ejerne af husene i Eventyrkvarteret (dvs. Askepotvej, Elverhøjvej, Rødhættevej, Snedronningvej, Tommelisevej og Tornerosevej) samt Søndermarksvej 2-206 (lige numre) - i alt 173 huse.

Medlemskabet er pligtigt i henhold til den tinglyste deklaration på samtlige ejendomme.

Grundejerforeningens formål er (i henhold til vedtægternes punkt 2) at administrere, vedligeholde og renholde de veje, stier, fællesarealer og fællesanlæg (inkl. den fælles varmeforsyning) i bebyggelsen, som ikke ejes af en offentlig myndighed eller af andre ledningsejere.

Den enkelte grundejer står for vedligeholdelsen på sit eget område, såvel udvendigt som indvendigt.

Reglerne, der er bestemmende for Skovsøparken, findes i:

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk