Husspildevand

Ansvaret for husspildevandssystemet er fordelt mellem SK Forsyning og grundejerne.

SK Forsyning har ansvar for hovedledningerne i bebyggelsen.

Grundejerne har generelt ansvar for husspildevandsledningerne på egen grund, bortset fra forsyningens hovedledninger.

Regnvand

Ansvaret for regnvandssystemet i bebyggelsen er fordelt mellem SK Forsyning, grundejerforeningen og grundejerne.

SK Forsyning har ansvar for hovedledningerne i bebyggelsen.

Grundejerforeningen har ansvar for vejbrøndene i forbindelse med foreningens veje, stier og p-pladser og afledning fra vejbrøndene hen til forsyningens hovedledninger.

Grundejerne har generelt ansvar for regnvandsledningerne på egen grund, bortset fra forsyningens hovedledninger.

Specielt kan anføres

  • for tagafvanding m.m. i Søndermarksvej-kvarteret, at grundejerne selv har ansvar for drift og vedligeholdelse af tagnedløb og tagnedløbsbrønde.

  • for tagafvanding m.m. i Eventyr-kvarteret, at ejere af enderækkehuse, som ikke passeres af forsyningens hovedledning, har ansvar for drift og vedligeholdelse af regnvandsledningen på egen grund.

 

Hvis du er i tvivl om ansvarsforholdene, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Kommunens brev om kloakledninger

Offentlig kloak, I 

Offentlig kloak, II 

Offentlig kloak, III

Offentlig kloak, IIII

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk