Gadebelysningen vedligeholdes af SK Forsyning.

 

Hvis der er lamper, som ikke lyser, kan du indberette fejl på forsyningens hjemmeside.

 

Grundejerforeningen har betalt for drift og vedligeholdelse af gadebelysningen siden den 1. oktober 2013. Tidligere betalte Slagelse Kommune.

 

I 2013 traf Vejdirektoratet beslutning om, at Slagelse Kommune lovligt kan bestemme, at de private fællesveje i grundejerforeningen ikke fremover skal være belyste. Grundejerforeningen ønsker, at der skal være gadebelysning i bebyggelsen,hvorfor grundejerforeningen indgik aftale med SK Forsyning om eftersyn og service af gadebelysningen.

 

Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til kommunens beslutning om ikke længere at afholde udgifterne til vejbelysningen, da beslutningen ikke er truffet efter vejlovgivningens regler. Spørgsmålet om ejerskabet til belysningsudstyret kan Vejdirektoratet heller ikke tage stilling til.

 

Grundejerforeningen er ikke enig med Slagelse Kommune om ejerskabet og afholdelse af udgifterne til vejbelysningen men har besluttet ikke at anlægge retssag.

 

En del af sagens akter kan du se her:


Vejdirektoratets afgørelse


Grundejerforeningens bemærkninger

Bilag - E-mails 

Bilag - Oversigtskort 


Notat om ejerskab 


Plantegning gadelys
 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk