Vores fællesarealer passes af to anlægsgartnerfirmaer, henholdsvis Grøn Vækst og Vækst & Miljø.

Grøn Vækst slår græs, fjerner ukrudt, klipper buske og træer, fejer belægninger, udjævner faldunderlag på legepladser og fjerner affald.

Vækst & Miljø har vintertjenesten med saltning og snerydning.

Hvis du har bemærkninger til pasning af fællesarealerne, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk