Hegn og have skal holdes i "sømmelig stand", dvs. så naboer ikke generes af ukrudtsfrø og lignende. Endvidere må der ikke plantes vækster, der ved skygge eller uhæmmet vækst generer naboerne.

Hækkene i skel mellem de enkelte parceller samt hækkende ud mod fællesarealer og parkeringspladser skal vedligeholdes af grundejerne. Hegnene - både i naboskel og vejskel - skal være levende hegn. Eventuelt kan de (bl.a. i forbindelse med nyplantning) suppleres med trådhegn.

Hækhøjden i skel mod naboerne må maksimalt være 1,80 meter. Mod stiarealer eller fællesarealer skal hække holdes i en højde af 1,60 meter.

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk