Enhver grundejer har pligt til at aftage al sit forbrug af både varme og varmt vand fra grundejerforeningens fælles varmecentral. Supplementsvarmekilder er ikke tilladt.

Endvidere er foreningens fjernvarmesystem ikke - hverken varmecentral eller fjernvarmeledninger - dimensioneret for brug af gennemstrømningsvandvarmere. Gennemstrømningsvandvarmere opvarmer brugsvandet efterhånden som det tappes, hvilket kræver meget større kapacitet end ved varmtvandsbeholdere, som indeholder en beholdning af forvarmet brugsvand.

Det betyder derfor, at der ikke må installeres gennemstrømningsvandvarmere i husene, hverken i Søndermarksvej- eller Eventyrkvarteret. Kun varmtvandsbeholdere er tilladt. Eksisterende gennemstrømningsvandvarmere pr. den 11. april 2005 kan fortsat anvendes men skal ved udskiftning erstattes med varmtvandsbeholdere.

Alle forhold omkring varme og varmt vand - lige bortset fra forbruget i det enkelte hus - er underlagt fælles beslutninger, som igen er vedtaget på generalforsamlingerne.

Varmemålerne ejes af SK Forsyning. Skulle varmemåleren undtagelsesvis være i uorden, så kontakt hurtigst muligt SK Forsyning

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk