Facadernes farve må ifølge deklarationen ikke ændres.

Farven skal forblive som oprindeligt, dvs. sort (ibenholt) i Søndermarksvejkvarteret (de hvide huse) og grøn umbra i Eventyrkvarteret (de gule huse).

Søndermarksvejkvarteret

Grundejerforeningen har dog ved brev af 23. december 1988 fra Teknisk udvalg fået tilladelse til ændringer af farverne på træværket i Søndermarksvejkvarteret.

Husene på Søndermarksvej kan skifte farve rækkevis på træværket, hvis alle i rækken er enige om farven.

Farverne skal holde sig inden for jordfarveskala.

Kan man ikke blive enige om farveskiftet, skal farven forblive som oprindeligt.

Afvigelser fra disse regler skal hurtigst muligt, dvs. næste gang der skal males, bringes i orden.

I kommunens dispensation er anført, at der foruden den sorte farve kun tillades tre farver efter farvekatalogets lodrette farveskala. Hvilke tre farver der er accepteret, herunder hvad der accepteres som jordfarver, er desværre aldrig blevet afgjort. Bestyrelsen er i dialog med kommunen herom, så vi kan få dette fastlagt. 


Breve om farvevalg 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk