Benyttelsen af ejendommen er til én familie i hvert hus - eller et antal personer, som svarer til antallet af rum. Dog er fremleje tilladt. Benyttelsen af ejendommen må ikke ved røg, støj, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde genere naboerne. Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen, bortset fra hund, kat og almindelige husdyr.

Ejendommen må ikke benyttes til erhverv (butik, udslag, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller lignende). Dog er privatkontor, tegnestue og lignende tilladt, hvis det ikke ændrer bebyggelsens karakter af boligkvarter.

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk