Ifølge deklarationen skal grundejer renholde, snerydde og gruse arealer med fast belægning på sti ud for parcellen, men en generalforsamling har bestemt, at grundejerforeningen også renholder m.m. disse stier.

Som tommelfingerregel gælder i øvrigt, at skillelinjen mellem den enkelte grundejers og grundejerforeningens ansvar og pligter følger ejendommens ydre afgrænsning.

Alle ledninger og installationer efter varme- og vandstophanerne er den enkelte grundejers ansvar, og før stophanerne, inkl. stophanerne, er det grundejerforeningens ansvar.

Grundejerne er pligtige til at give adgang til installation og reparation m.v. af de fælles faciliteter, som er installeret i bebyggelsen.

Grundejerne er på sin parcel ligeledes forpligtet til at sørge for ikke at anbringe planter m.v., som kan tænkes at skade eller vanskeliggøre reparation af fællesanlæggene. Såfremt det sker, kan grundejerforeningen fordre dem fjernet.

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk